Onsdag den 4. december 2019 kl. 19:00

O  Arbejdsmøde

         Brodermåltid

 

 

 

Onsdag den 11. december 2019 kl. 18:30

Jul   Julestemning med ledsager og enker

       Juleferie

Bemærk tidspunktet 

Lørdag den 4. januar 2020 kl. 17:00

Nytårsloge med Søsterlogenr. 70 Lærken

 

Bemærk tidspunkt

Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19:00

i O Arbejdsmøde Festtøj

     Årspasord

     Gennemgang af mødeplan

     Beretning fra udvalg

     Tildeling af 25 års hæderstegn

     til Vagn Leth Larsen

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 19:00

i O  Arbejdsmøde 

      Indlæg ved en broder

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19:00

i O  Arbejdsmøde

      Tag en ven med aften

Onsdag den 29. januar 2020 kl. 19:00

i O  Arbejdsmøde

      Eksternt foredrag med ledsager 

      og enker