Historie

Odd Fellow-foreningen Odsings historie

I 1920 var der 10 Odd Fellow-brødre i Nykøbing. Det var brødre af no. 7 "Union", no. 40 "Kong Skjold" og en enkelt af no. 6 "Eureka".

N. A. LarsenHan havde en sæbeforretning på hjørnet, hvor nu "Sillehoveds" forretning ligger.

Jakob Matrosen. Han havde manufakturforretning. hvor nu Unibank ligger.

P. Holst. Holst var gartner. Han havde det lange hus i Grønnehavestræde og gartnerjord bagved, hvor vejen "Holst Have" ligger, samt et udsalg i Algade. 

C. L. Johansen var murermester, boende Algade 15-17. 

L. S. Poulsen. Savværksejer. Savværket lå på Savværksvej, hvor der nu er tandlægeklinik. Bolig og maskinsnedkeri, hvor "Aldi" er bygget.

M. H. Olsen, som ikke har kunnet identificeres sikkert, men vistnok var restauratør, hvor "Mirakelpriser" har til huse.

Chr. Iversen. Mejeribestyrer ved mejeriet "Billesborg". Senere tillige borgmester.

Havnefoged Jensen. Heller ikke han kan sikkert identificeres. Han var ikke havnefoged i Nykøbing i 1920 - måske tidligere? Måske tilflytter? Han var i al fald broder af no. 6 "Eureka".

V. Laulund. Restauratør på Rørvig kro. 

A. Kofoed Larsen. Redaktør for "Nykøbing Avis".

På initiativ af N. A. Larsen indkaldtes til møde på hotel "Phønix", der i parentes bemærket på den tid regnedes for amtets førende hotel, d. 11.-6.-1920, med det formål at starte en Odd Fellow-forening i Nykøbing.

Den nye Loge No. 87 "Odsing"

Ved ombygningen af "Frelsens Hærs" bygning fremstod en særdeles formålstjenlig logebygning, selv om forholdene var trange. I stueetagen indrettedes en smuk logesal, kandidatværelse, garderobe og toilet. Ad en temmelig stejl og snoet trappe kom man til l. sal med selskabslokale, køkken og depot. Da etageadskillelsen ikke var dimensioneret til stor belastning, anbragte man, når mange skulle samles i selskabslokalerne, en afstivning i form af en kraftig bjælke lodret midt i logesalen fra gulv til loft.

Logens egne brødre havde ydet både en stor arbejdsmæssig og en økonomisk indsats. Med rekvisitter og inventar fik vi megen hjælp fra andre loger:symbolerne fra Skive, embedsstole fra Næstved, regalier fra Grindsted, rekvisitter fra Kalundborg, ceremoni-stav i form af en hellebard fra Holbæk, et komplet sæt embedsmands-regalier fra Frederikssund, stave fra Skælskør. Konsul Beyers enke fra Holbæk skænkede altervasen (med et portræt af afdøde storsire Petrus Beyer), brødrenes hustruer: logetæppet, Herluf  Willer: klokken, og Kristen Damborg: de bronzebogstaver, der blev sat på bygningens facade, og som senere blev flyttet med til den nuværende logebygning. På Nykøbing Museum fandt br. kapellan Thorlacius Odsherreds gamle segl (se afsnittet om logens segl), der indgik i "Odsings segl, og der blev med dette forlæg af br. Fåborg, Frederikssund, fremstillet en tegning til den nuværende ceremonimesterstav med seglet udført gedigent og smukt i messing øverst på staven.

Instituering 21. oktober 1967

Indvielse af bygning og instituering af embedsmændene blev foretaget af br. storsire Johs. Petersen og br. dep. storsire Edmund Melander i spidsen for storlogen. Til stede var desuden logens 36 brødre, distriktets overmestre og fra moderlogen ex. d.d.s.s. August Petersen, Storrepr.-: Clemen Jensen, Axel P. Andersen og Karl Nielsen og exmestrene Helge Bemberg og Frode Sørensen. Desuden borgmester Hans Jørgensen og politimester Arbøl.

Efter ceremonien samledes gæsterne og brødrene til festmiddag på hotel "Phønix", i alt 60 deltagere. Det blev en meget festlig dag, som vi mindes med glæde og stolthed